Sunday, August 2, 2015

Điều Khoản Ký Sinh Trùng Trong Bản Điều Lệ Của Đảng CSVN

Trong Bản Điều Lệ của Đảng CSVN từ bao lâu nay luôn luôn có một điều khoản ký sinh trùng về tài chánh của Đảng "Tài chính của Đảng...từ ngân sách nhà nước.." (Điều 46, K1).

Khoảng giữa thập niên 2000s khi ông Đại Sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Michael W. Marine đến Nam California tiếp xúc với cộng đồng người Mỹ gốc Việt, cá nhân tôi có nêu lên điều khoản ký sinh trùng này, ông Marine có vẻ ngạc nhiên và ghi chú xuống cuốn sổ tay của ông ta.

Điều khoản này tiếp tục tồn tại và hai nguồn thu lớn của Đảng là từ tài sản quốc gia: ngân sách nhà nước và các xí nghiệp quốc doanh (các khoản thu khác).

Đại Hội 12 vào đầu năm 2016 là cơ hội để xoá bỏ điều khoản ký sinh trùng này. Liệu Đảng CSVN có làm được việc này hay chăng trong tiến trình thay đổi hay sụp đổ của một đảng già nua và đã quá lỗi thời !?

LMN
2/8/15No comments:

Post a Comment