Sunday, August 9, 2015

TBT Nguyễn Phú Trọng Kiên Trì Độc Đảng

TBT Nguyễn Phú Trọng, sáng 9/8/2015 tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhà báo VN chính thức khai mạc ở Hà Nội, có bài phát biểu dài hơn 15 phút: 

"Báo chí cần tỉnh táo và cảnh giác trước những thông tin lợi dụng tự do, dân chủ đòi đa nguyên đa đảng, lợi dụng phòng chống tham nhũng, tiêu cực thổi phồng những yếu kém của một bộ phận cán bộ, đảng viên để quy kết, bôi xấu chế độ..." 

- vietnamnet 9/8/15

bit.ly/1MdHQDaNo comments:

Post a Comment