Wednesday, August 19, 2015

Hút thuốc hoá để bỏ thuốc lá

E-cigarettes thì 95% ít có hại hơn thuốc lá và có thể được Cơ Quan Sức Khoẻ Quốc Gia NHS (National Health Service) quy định trong tương lai để giúp người ghiền bỏ được thuốc lá, một nghiên cứu về việc dùng e-cigarettes đã kết luận.

Các chuyên gia đã biên soạn một báo cáo cho Sở Y Tế Anh (Public Health England) nói rằng "phì phà" (e-cigarettes) có thể là một cuộc chơi "đổi trò" trong việc thuyết phục người ta bỏ thuốc lá.

Họ cũng nói rằng không có bằng chứng đây là "cửa ngõ" cho trẻ con tập hút thuốc.

E-cigarettes đang ngày càng phổ biến và hiện nay được sử dụng bởi 2.6 triệu người lớn ở Anh.

Sở Y Tế Anh yêu cầu đội ngũ chuyên gia kiểm tra các triệu chứng mới của việc dùng e-cigarettes có thể xảy ra.

Các phát hiện của chuyên gia khá rõ ràng. Về vấn đề an toàn, họ kết luận - như một thẩm định bao quát - e-cigarettes thì có "khoảng 95% ít có hại" hơn so với hút thuốc.

Một trong các tác giả của báo cáo, Giáo sư Ann McNeill từ King's College London, cho biết e-cigarettes có thể là một sự "thay đổi cuộc chơi" trong y tế công cộng.

"Tại thời điểm này, mỗi năm có 80,000 người [ở Anh] chết vì hút thuốc lá. Nếu tất cả mọi người hút thuốc lá chuyển sang e-cigarettes thì con số sẽ giảm xuống còn khoảng 4,000 người chết mỗi năm. Đó là ước tính tốt nhất tại thời điểm này. Nó cũng có thể thấp hơn rất nhiều".

Bản báo cáo cũng làm nổi bật sự kiện là có rất nhiều nguời nghi ngờ về sự an toàn của e-cigarettes. Báo cáo nói rằng gần một nửa dân số (44,8%) không biết e-cigarettes ít gây hại hơn hút thuốc.

Báo cáo kết luận rằng, cho đến nay, không có bằng chứng e-cigarettes có tác dụng như một cửa ngỏ để dẫn dắt trẻ em hay nguời không hút thuốc vào con đường hút thuốc lá. Báo cáo nói rằng việc sử dụng e-cigarettes thường xuyên thì "gần như độc quyền" trong những người đã hút thuốc, và rằng e-cigarettes đã nhanh chóng trở thành biện pháp được sử dụng rộng rãi nhất để bỏ hút thuốc lá ở Anh.

- BBC 19/8/2015
No comments:

Post a Comment