Sunday, August 16, 2015

Thần Chết Vô Hình

Ô nhiễm khủng khiếp ở khắp mọi nơi bên Trung Quốc. Có khoảng 83% dân Trung Quốc hít thở không khí mà theo tiêu chuẩn Mỹ, thì Cơ Quan Bảo Vệ Môi Sinh cho là không lành mạnh, hay không lành mạnh cho những nhóm người nhạy cảm. Hầu như phân nửa dân số TQ hít thở không khí ô nhiễm ở cấp độ PM2.5 (hạt bụi nhỏ hơn 2,5 micron đường kính), nó cao hơn cái mức cao nhất mà nuớc Mỹ cho phép. Nó còn tệ hơn so với các dữ kiện mà vệ tinh cung cấp.

Vị giám đốc về khoa học của tổ chức Berkeley Earth, ông Richard Muller, nói rằng hít thở không khí ở Bắc Kinh tương đương với việc hút thuốc lá khoảng 40 điếu một ngày và tính rằng ô nhiễm không khí gây ra 1.6 triệu nguời chết mỗi năm ở Trung Quốc, hay 17% tổng số chết. Một ước tính trước đó, dựa trên nghiên cứu về ô nhiễm trên lưu vực sông Hoài (nằm giữa sông Hoàng Hà và sông Dương Tử), cho rằng số người chết 1.2 triệu một năm - vẫn cao. 
The Economist Aug 15/2015No comments:

Post a Comment