Saturday, August 8, 2015

Tôn Trọng Nhân Quyền Mới Có Quan Hệ Chiến Lược

NT Kerry nói Việt Nam nếu muốn mối quan hệ sâu hơn thì nhân quyền phải được tôn trọng

Ngoại trưởng John Kerry nói với một nhóm các quan chức Việt Nam và lãnh đạo doanh nghiệp vào thứ sáu 7/8 rằng cải thiện về nhân quyền ở đây sẽ dẫn đến mối quan hệ sâu sắc hơn.

"Những tiến bộ về nhân quyền và pháp trị sẽ tạo nền tảng cho một chiến lược sâu sắc và bền vững hơn và cho quan hệ đối tác chiến lược giữa Hoa Kỳ và Việt Nam", ông Kerry nói trong một bài phát biểu đánh dấu kỷ niệm 20 năm khôi phục quan hệ ngoại giao giữa những kẻ thù thời chiến.

"Chỉ có quý vị mới có thể quyết định tốc độ và hướng tiến của quá trình xây dựng quan hệ đối tác này, nhưng tôi chắc chắn rằng quý vị đã nhận thấy rằng quan hệ đối tác thân cận nhất của Mỹ trên thế giới là với các nước có chung một cam kết về các giá trị nhất định," ông nói thêm.


No comments:

Post a Comment