Tuesday, August 11, 2015

17 ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ năm 2016 đều có bầu tiền to lông lá phía sau (super PACs)

17 ứng cử viên tổng thống năm 2016 đều có những người/nhóm ủng hộ tiền rất lớn cho họ phía sau.

Đây là những siêu Uỷ Ban Hoạt Động Chính Trị (super PACs hay Political Action Committees) có đăng ký và kê khai theo luật định, hoặc họ có các nhóm khác ủng hộ để có thể gia tăng sự đóng góp gây quỹ không giới hạn từ những cá nhân và doanh nghiệp.

Chỉ có ứng cử viên Cộng Hòa Donald Trump và 2 ứng cử viên của đảng Dân Chủ là Bernie Sanders và Jim Webb đã cho biết rằng họ không muốn một siêu PAC nào hỗ trợ sự ra tranh cử của họ.

LMN tóm lược


No comments:

Post a Comment