Tuesday, August 18, 2015

Bài Học Đầu Tiên Là Phải (B)ám Dân

Ông Đổ Mười (tên thật Nguyễn Duy Cống) năm nay 99 tuổi. Hôm 12/8/2015 ông Nguyễn Thiện Nhân và phái đoàn Mặt Trận Tổ Quốc do ông lãnh đạo đến thăm tư gia ông ĐM, nói về thành tích chui cống vượt ngục tại nhà tù Hỏa Lò năm 1941.

Thư ký ĐM cho biết tên Đỗ Mười xuất phát từ câu chuyện chui cống vượt ngục “Bác vượt ngục đúng ngày 30. Ba mươi có chữ mươi tức là Mười. Bác thêm từ Đỗ thành Đỗ Mười để làm bí danh hoạt động. Tên thật của bác là Nguyễn Duy Cống”.

Ông Nhân hỏi về bài học, ông ĐM nói "Lúc nào cũng phải (b)ám dân". Ông Nhân hứa "xin tiếp thu và phát huy để tiếp tục (b)ám dân".

Qua video này mới thấy ông Nhân khá lóc chóc hơn các hình ảnh được cảm nhận trước đây (perceived images).

No comments:

Post a Comment