Tuesday, August 18, 2015

Sư Tử Thuần !?

Trong chuyến viếng thăm 3 ngày Crimea, Putin xuống tàu lặn đi xem chiếc tàu chìm Byzantine ở đáy biển Hắc Hải gần thành phố cảng Sevastopol.

Trên danh nghĩa là để phát triển du lịch, nhưng trên thực tế là để dằn mặt Ukraine (vấn đề tranh chấp đang nóng lên) và người thiểu số Tatars đang sống ở Crimea muốn có quy chế đặc biệt.

- Video BBC 18/8/2015

www.bbc.in/1WCjNmuNo comments:

Post a Comment