Sunday, August 9, 2015

Khác biệt của Pháp Trị (Rule of Law) và Pháp Quyền (Rule by Law)

Rule of law: Pháp Trị
- Một hình thức phổ thông của các quốc gia theo chế độ dân chủ tự do, luật là do ý chí của dân mà ra, thông qua các đại diện trực tiếp của họ tại quốc hội, nó đứng trên con người dù người đó là tổng thống, quan toà tối cao hay bất cứ ai đang cầm quyền và toàn thể dân chúng, nó được áp dụng đồng đều cho tất cả mọi người (Nixon, Clinton...)

Rule by law: Pháp Quyền (hay rule by using the law)
- Một hình thức phổ thông của các chế độ độc tài còn theo nhân trị (con người đứng trên pháp luật) như các chế độ quân chủ phong kiến, chuyên chế, kẻ cai trị nếu phạm lỗi sẽ được xử bằng lễ, hình (luật) chỉ áp dụng cho thứ dân (hình không lên đến bậc đại phu, lễ không xuống đến hạng thứ dân), hay trong các chế độ độc tài cộng sản mà đảng viên vi phạm lỗi thì luật không được đụng tới mà phải dùng Nội Quy Đảng CS (phê bình, rút kinh nghiệm, thuyên chuyển...) chỉ khi nào bị Đảng khai trừ để thành thứ dân thì luật mới đụng tới được (như Dương Chí Dũng, Nguyễn Thanh Bình...). Chính quyền làm ra luật qua quốc hội bỏ túi của giai cấp lãnh đạo chứ không phải do ý chí của dân chúng và luật chỉ được áp dụng cho thứ dân trong khi giai cấp cai trị vẫn đứng trên nó và dùng nó như một công cụ để cai trị đại khối thứ dân. CSVN gọi nó là Nhà Nước Pháp Quyền (để không đi vào con đường Dân Chủ Pháp Trị).

LMN

No comments:

Post a Comment