Saturday, October 31, 2015

Chương Trình Tivi với GS Nguyễn Khắc Mai

Trung Tâm Minh Triết
Hà Nội
 
Tivi VNA 57.3, tháng Mười 2015
Chương trình Người Việt Đó Đây với Lê Minh Nguyên.
 
Part 1/3:
https://youtu.be/pUiCiIqbMnI

Part 2/3:
https://youtu.be/0-EFlv5P3RI

Part 3/3:
https://youtu.be/_lNajMZIeE8

No comments:

Post a Comment