Sunday, November 1, 2015

CSIS Nói Gì Về Lassen 27/10

Hải trình này để khẳng định rằng Hoa Kỳ không công nhận lãnh hải 12 hải lý chung quanh Subi hoặc bất kỳ mỏm đá nào được tạo ra bởi các rạn san hô mà truớc đây bị chìm nhưng Trung Quốc đã xây thành đảo nhân tạo. Hoạt động này không có nghĩa là để thách thức TQ trong việc tuyên bố chủ quyền trên chính rạn Subi.

Chính quyền HK không đứng về bên nào trong việc tranh chấp chủ quyền lãnh thổ ở quần đảo Trường Sa, nhưng có một lập truờng dứt khoát về các loại đòi hỏi nào ở những vùng nước chung quanh các rạn san hô đó.

Hoa Kỳ chia sẻ những mối quan tâm của các nước trong khu vực về sự nhập nhằng cố ý trong các đòi hỏi của Trung Quốc trải dài rộng lớn trên mặt nước và duới đáy biển, nó là động lực chính của những căng thẳng ở Biển Đông.

Luật năm 1992 của Trung Quốc về lãnh hải tuyên bố rằng lãnh hải 12 hải lý áp dụng đồng đều cho tất cả các lãnh thổ của Trung Quốc mà không có một sự phân biệt nào.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã hàm ý rằng Trung Quốc có chủ quyền lãnh thổ trên vùng biển và vùng trời xung quanh các rạn san hô bị chìm (luật quốc tế UNCLOS không cho phép).

Hoa Kỳ phần chắc sẽ không thực hiện các hoạt động tự do đi lại (FON hay Freedom Of Navigation) chung với các quốc gia khác trong khu vực, nhưng HK tiếp tục khuyến khích Úc, Nhật Bản, và các đối tác khác trong khu vực thực hiện các hoạt động này của riêng mình để khẳng định quyền của các nuớc này tại Biển Đông.

bit.ly/1SfqGqn

LMN tóm lược
1/11/2015


*****
This particular operation was intended to assert that the United States does not recognize a 12-nautical-mile territorial sea or any other maritime entitlements generated by reefs that were originally submerged but on which China has built artificial islands. It was not meant to challenge China’s claim to Subi Reef itself.

The U.S. government takes no position on the territorial disputes in the Spratly Islands, but does take a strong position on what kinds of claims are made to the waters surrounding those features. 

The United States shares the concerns of regional states that the intentional ambiguity of China’s claims to vast stretches of water and seabed are a leading driver of tensions in the South China Sea. 

China’s 1992 law on the territorial sea claims 12-nautical-mile territorial waters from all Chinese territory without distinction.

The Chinese foreign ministry has implied that China claims territorial sovereignty over waters and airspace surrounding submerged reefs.

It is unlikely that the United States will seek to perform joint FON operations with other regional states, though it continues to urge Australia, Japan, and other regional partners to perform operations of their own to assert their rights in the South China Sea.

bit.ly/1SfqGqn

No comments:

Post a Comment