Thursday, October 15, 2015

5 Thành Viên Mới Của Hội Đồng Bảo An LHQ

Ai Cập
Nhật Bản
Senegal
Ukraine
Uruguez

Ngày 1/1/2016 sẽ ngồi vào chiếc bàn hình móng ngựa của HĐBA LHQ, nhiệm kỳ 2 năm thay cho Chad, Chile, Jordan, Lithuania, và Nigeria.

Đại Hội Đồng LHQ bỏ phiếu hôm Thứ Năm 15/10/2015 cho 5 nước này (không có các nuớc khác thách thức).

Ba Tây, Đức, Ấn Độ, và Nhật Bản lâu nay đòi trở thành thành viên thường trực của HĐBA nhưng Đại Hội Đồng luôn phủ quyết.

Anh, Pháp, Nga yếu kém kinh tế hơn Nhật, Đức, Ấn mà vẫn ngồi ghế thường trực trong HĐBA, đưa tới sự bất công, lỗi thời của định chế LHQ và màu sắc trọng vũ lực.

atfp.co/1hI7lku


No comments:

Post a Comment