Saturday, October 31, 2015

Đuôi Sam

Cách đây khoảng 10 năm, GS Carlyle Thayer nói rằng trong 10 quốc gia Đông Nam Á, Trung Quốc công nhận 8 nước độc lập, 2 nước còn lại thì không, đó là Brunei và Việt Nam.

Hôm nay trên báo Giáo Dục tái xác nhận điều này:

"Ông Lý Quân nhấn mạnh, giao lưu giữa hai Đảng là bộ phận quan trọng trong quan hệ Việt-Trung".

Ông Lý Quân, Trợ lý Trưởng ban Liên lạc đối ngoại đảng Cộng sản Trung Quốc, nói "dù trên biển có va chạm, hai bên đều luôn thông qua đàm phán hòa bình 'song phương' để giải quyết vấn đề, đó là nhận thức chung"

Khôi hài!
Cái cần đàm phán song phương (Hoàng Sa) thì Trung Quốc đếch chịu đàm phán. Cái cần đàm phán đa phương (Trường Sa) thì TQ nói hai bên đã có nhận thức chung là đàm phán song phương.

bit.ly/1PVKTTU


No comments:

Post a Comment