Thursday, October 15, 2015

Tiền Lên Dốc Đá

Tranh Tổng Bí Thư ở Việt Nam hay tranh Tổng Thống ở Mỹ, nhiên liệu cho đường lên dốc đấm đá cũng đều chạy bằng $$$$$. Ở VN để có quân, ở Mỹ để có phiếu.

Trong tam cá nguyệt (tháng Bảy, Tám, Chín) các ứng viên tổng thống Mỹ đã gây quỹ được như sau:

Dân Chủ:

- Hillary Clinton $28 triệu

- Bernie Sanders $26 triệu


Cộng Hoà:

- Ben Carson $20 triệu

- Jeb Bush $13.4 triệu

- NS Ted Cruz $12.2 triệu

- Bà Carly Fiorina $6.8 triệu

- NS Marco Rubio $6 triệu

- TĐ Chris Christie $4.2 triệu

- NS Rand Paul $2.5 triệu

- TĐ John Kasich không cho biết

- Donald Trump giàu, không xin


Ghi Chú:

Mức cho tối đa hợp pháp của mỗi cá nhân là $2,700.

NS Rand Paul cũng lo tái tranh ghế nghị sĩ cùng một lúc với ghế tổng thống.

TĐ Scott Walker bỏ cuộc (xin được $7.4 triệu)

TĐ Rick Pery bỏ cuộc (xin được $300,000)

Đây là quỹ tranh cử chính thức, không kể super PAC/siêu Quỹ, độc lập về pháp lý với ứng cử viên nhưng thường do cộng sự viên hay thân hữu điều hành, được nhận vào mà không bị giới hạn của $2,700.

bit.ly/1jrCtXe

No comments:

Post a Comment