Friday, October 23, 2015

Làm Gì Có Chuyện Đánh Đấm Mỹ-Trung

Tư lệnh hải quân Ngô Thắng Lợi nói với những sĩ quan Mỹ đến thăm TQ 

"Hiện tại quan hệ giữa hải quân TQ và HK đang ở thời điểm tốt nhất trong lịch sử. Những trao đổi và liên lạc giờ đáng tin cậy và hữu hiệu hơn". 

"Trong tương lai, trao đổi giữa các lực lượng tiền tuyến của cả hai nước sẽ dần dần trở nên có hệ thống hơn". 

Phái đoàn hải quân của Mỹ đã đến thăm tàu sân bay của TQ, thăm trường huấn luyện tàu ngầm và một trường huấn luyện chỉ huy. 

- VOA 24/10/15 (bit.ly/1i1WgL2)


No comments:

Post a Comment