Saturday, October 3, 2015

Chương trình radio Diễn Đàn Tự Do 1/10/2015

Chương trình radio Diễn Đàn Tự Do hôm 1/10/2015 anh Hoàng Bách phỏng vấn Lê Minh Nguyên về Hoa Kỳ, Trung Quốc, Biển Đông nhân cuộc họp thượng đỉnh Obama-Tập Cận Bình ngày 25/9/2015.

https://www.4shared.com/mp3/rMinQMAtba/DienDanTuDo-HB_Oct1_2015.htmlNo comments:

Post a Comment