Tuesday, October 13, 2015

Lâu nay không hiểu, hôm qua khó hiểu, hôm nay hiểu khó

Hôm bế mạc trung uơng 12 anh Lu nói:
"Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa". - tuoitre 11/10/2015
Tuy câu này anh Lu đã nói bao nhiêu năm nay, nhưng chính anh Lu cũng nghi ngờ đến hết thế kỷ này nó có hay không. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh hay cựu Bộ trưởng Thương mại Lê Văn Triết cũng chả hiểu nó là cái gì. - Chịu thua anh Lu !

Hôm qua anh Lu nói:
"..cần tiếp tục đổi mới toàn diện, mạnh mẽ đồng bộ liên quan đến cả hệ thống chính trị. Đổi mới toàn diện nhưng phải làm chặt chẽ, thận trọng, đổi mới nhưng không được chệch hướng, đổi mới nhưng cũng phải đúng quỹ đạo." - laodong 12/10/2015
Thật là lùng bùng nhức cả cái đầu, đã là "đổi mới toàn diện" thì có nghĩa là cái nào đúng thì cứ việc làm, sao lại "không được chệch hướng"? sao lại "phải đúng quỹ đạo"? quỹ đạo do ai vẽ ra? Trung Quốc? - Chịu thua anh Lu lần 2/bis !

Hôm nay anh Lu vào Saigon cùng với anh Nghị và 4 ông cố (cố Mạnh, cố Phiêu, cố Lương, cố An) để chỉ đạo đại hội thành uỷ. Ngoài ra còn có 2 ông cố địa phương (cố Triết, cố Khải). Bộ Chính Trị vào chỉ đạo gì kỳ vậy trời !? - Không hiểu nên chịu thua anh Lu lần 3/ter luôn !


No comments:

Post a Comment