Saturday, October 24, 2015

Ai chi phối ai và trên đất nước ai !?

Ngày 24/10/2015, BTCA Trần Đại Quang, trong khuôn khổ Đối thoại cấp Bộ trưởng về hợp tác an ninh và thực thi pháp luật TQ-ASEAN, đã hội kiến ông Mạnh Kiến Trụ, Ủy viên BCT, Bí thư UB Chính pháp TU Đảng CSTQ và sau đó hội đàm với BTCA Quách Thanh Côn của TQ.

"Bộ trưởng Trần Đại Quang mong muốn ông Mạnh Kiến Trụ tiếp tục quan tâm chỉ đạo thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an và các cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc với Bộ Công an Việt Nam ngày càng phát triển, có hiệu quả thiết thực..."

Trong cuộc hội đàm với ông Quách "hai bên thống nhất đánh giá, quan hệ phối hợp giữa lực lượng Công an hai nước không ngừng được tăng cường; cơ chế hợp tác giữa các đơn vị nghiệp vụ của hai bên tiếp tục được hoàn thiện; lĩnh vực, phạm vi hợp tác được mở rộng..."

- nld 24/10/15 (bit.ly/1MZRWsT)No comments:

Post a Comment