Sunday, October 25, 2015

Bà Quyết Tâm Dân Cũng Quyết Tâm

Trao đổi bên lề QH về hiện tượng gia tộc hoá chính quyền, bà Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm nói:

"Nếu như con em cán bộ lãnh đạo... được tổ chức tín nhiệm giao những trọng trách lãnh đạo thì đó là sự kế thừa truyền thống... Tôi nghĩ điều đó quá là hạnh phúc đối với dân tộc mình chứ sao lại nghi ngại".

- vietnamnet 26/10/15 (bit.ly/1MkRDKr)

Đất nước là của toàn dân Việt Nam chứ không phải của một hay vài gia tộc.

Việt Nam đã qua rồi thời kỳ quân chủ phong kiến, lại càng không thể như Bắc Hàn, sao bà Quyết Tâm lại quyết tâm đưa VN đi thụt lùi về quá khứ !?

Bà Quyết Tâm dân cũng quyết tâm
Đảng đè dân tộc 70 năm
Muốn gia tộc hoá tài nguyên Việt
Dân sẽ vùng lên sửa lỗi lầm


No comments:

Post a Comment