Monday, October 26, 2015

Tập Tuồng 12 Hải Lý

Tuần trước, Tư Lệnh Hạm đội Thái Bình Dương, Đô Đốc Scott Swift nói các binh sĩ dưới quyền ông sẵn sàng tuần tra trong phạm vi 12 hải lý cách các đảo mà Trung Quốc mới xây trong Biển Đông, vấn đề là chỉ còn chờ lệnh của Toà Bạch Ốc.

Trước khi Toà Bạch Ốc ra lệnh thì Washington và Bắc Kinh vừa tu chính một thoả thuận Mỹ-Trung quy định cách hành xử để giữ an toàn khi máy bay quân sự của hai bên gặp nhau trên không.

"phi công của hai nước phải duy trì một khoảng cách an toàn, phải liên lạc với nhau một các rõ ràng, và tránh những cử chỉ không thân thiện, hoặc có thể gây xúc phạm cho phía bên kia".

"phi hành đoàn quân sự phải tự chế, không dùng những lời lẽ bất nhã hoặc những cử chỉ kém thân thiện".

Bộ Quốc phòng TQ hoan nghênh việc ký kết các điều khoản tu chính này, nói đây là "một bước tích cực có ý nghĩa nhằm củng cố sự tin cậy chiến lược giữa hai nước, và để tránh những sự hiểu lầm và tính toán sai lầm”.

Mỹ-Hoa, chúng ta cùng thắng.

Chỉ có Việt Nam là thua to vì không có nội lực như Nhật Bản.

- VOA 26/10/2015 (bit.ly/1k59yI9)

No comments:

Post a Comment