Thursday, October 22, 2015

Phùng Quang Thanh làm Trư cho Đảng

Chiều ngày 22/10/2015 trong phiên thảo luận tổ của Quốc hội, đại tướng Phùng Quang Thanh (bộ trưởng Bộ Quốc phòng) đã phát biểu, tóm lược:

1.
"Về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý vẫn bảo vệ tốt, không ai xâm phạm được"

- Thực tế không đúng như vậy, dàn khoan 981 đã xâm phạm và khoan thăm dò cho đến khi hoàn tất chứ không phải rút ra vì ta "bảo vệ tốt". Hơn nữa, chủ quyền của một quốc gia không giới hạn vào vấn đề bao xa về hải lý, nuớc Anh có chủ quyền trên quần đảo Falklands cạnh Argentina và xa nuớc Anh dịu vợi. Trường Sa chúng ta có chủ quyền dù cho nằm ngoài 200 hải lý.

2.
"Khai thác nghề cá của ngư dân không bị ảnh hưởng, trong 200 hải lý thì bà con vẫn đánh cá bình thường"

- Ông Thanh có đọc tin tức hay không? Gần như tháng nào ngư dân cũng bị Trung Quốc tấn công trên vùng ngư trường truyền thống từ bao đời cha ông của mình để lại. Họ bị chết, bị thương, tàu bị chìm, tài sản bị tịch thu mà ông không biết à? Còn nếu biết mà nói như vậy tức là một cách công khai và chính thức xác nhận cho mọi người biết rằng Hoàng Sa và các vùng biển chung quanh không phải là của Việt Nam nữa.

3.
"Quản lý trên biển đã giữ được hòa bình, ổn định, trên thực địa thì phải bảo vệ rất quyết liệt nhưng tuyệt đối không dùng vũ lực, đúng với quy định của luật pháp quốc tế."

- Luật quốc tế nào không cho chúng ta giữ đất bảo vệ chủ quyền? Nếu "tuyệt đối không dùng vũ lực" với kẻ xâm lăng thì "giữ được hòa bình, ổn định" của một dân tộc bạc nhược chấp nhận kiếp tôi đòi trước gót giày đế quốc? Là tướng, lãnh đạo quốc phòng VN, sao ông lại có chủ trương như vậy?

4.
"Kinh tế mà khó khăn, ngoài biển mà mất ổn định thì trong bờ cũng sẽ mất ổn định. Nếu mà xảy ra xung đột, xảy ra chiến tranh thì không cẩn thận ở Việt Nam di tản chẳng kém gì Syria"

- Ông đem Syria ra hù doạ để gieo rắc sự sợ hãi và khiếp nhược trong lòng dân chúng. Với ông, thà giữ ổn định để mất từ từ hơn là mất ổn định để bảo vệ Việt Nam. Nếu ông làm thinh thì bộ quân phục ông mặc trên người còn chút ý nghĩa, còn ông nói thế này thì nên dẹp bộ quốc phòng và xin làm một tỉnh của TQ để "giữ hòa bình, ổn định".

5.
"Bên trong mà ổn định, Đảng đoàn kết, thống nhất, nhân dân đoàn kết, ổn định, không để xảy ra điểm nóng, không có biểu tình, không có bạo loạn..."

- Đảng đang không "đoàn kết, thống nhất" nên cách hay nhất là đàn áp các tiếng nói khác biệt bên ngoài. Đảng đang dùng ông PQThanh làm khiên che chắn để vừa yếu hèn nịnh bợ TQ vừa thẳng tay đàn áp các tiếng nói khác biệt, tiếp tục trường trị sau khi nội bộ thanh toán phe phái nhau xong.

6.
"bên ngoài sẽ lấy cớ vi phạm dân chủ, nhân quyền, dùng biện pháp này, biện pháp khác để bao vây, cấm vận, cô lập chính trị, chia rẽ nội bộ, thừa cơ đó lật đổ chế độ. Nếu mà mất Đảng, mất chế độ thì biển đảo cũng mất"

- Đồng hoá Đảng, chế độ với sự bảo vệ biển đảo, trong khi thực tế thì hoàn toàn ngược lại. Qua đoạn văn này, cho thấy đây là chủ trương của Bộ Chính Trị và Trung Ương Đảng CSVN, dùng PQThanh làm Trư Bác Giới để ủi đồ dơ, đó là chấp nhận mất biển đảo để được lòng TQ hầu đảng CSVN được tiếp tục trường trị, ngăn ngừa ảnh hưởng và lo sợ sự can thiệp của Mỹ về dân chủ, nhân quyền mà qua đó dân chúng sẽ đứng lên dẹp đảng CS qua một bên để bảo vệ biển đảo bằng sức mạnh thực sự của nội lực dân tộc.

Tóm lại, bài phát biểu này là lập trường chính trị của đảng CSVN dùng ông PQThanh làm việc dơ dáy để dân không chửi Đảng là theo Trung Quốc và sợ Hoa Kỳ, vì thà mất biển đảo để nắm giữ quyền lực hơn là lo bảo vệ tổ quốc để mất quyền.

Các lãnh tụ CSVN chẳng đã thường nói việc bảo vệ tổ quốc đòi lại biển đảo để cho đời con, đời cháu và các thế hệ tương lai lo đó sao?

bit.ly/1GWqcic

Lê Minh Nguyên
22/10/2015

No comments:

Post a Comment