Sunday, March 22, 2015

Tổng Thống Nam Dương Joko Widodo Thăm Nhật

Trước khi lên đường viếng Nhật, Tổng Thống Nam Dương Joko Widodo nói Trung Quốc đòi gần hết Biển Đông "không có cơ sở pháp lý quốc tế". "Chúng tôi tuyệt nhiên muốn học những kinh nghiệm tuyệt vời của Nhật trong việc bảo vệ các vùng biển của họ". Nam Dương "sẵn sàng đóng vai trò hoà giải".No comments:

Post a Comment