Wednesday, July 1, 2015

Văn Kiện Tầm Nhìn Chung VN-HK

Dưới đây là văn bản và link do chính quyền Hoa Kỳ cung cấp (đối với CSVN là bí mật quốc gia) nội dung ký kết giữa Bộ Trưởng Quốc Phòng HK Ashton Carter và BTQP CSVN Phùng Quang Thanh hôm 1/6/2015 ở Hà Nội.

Văn bản này không có hiệu lực ràng buộc, nhằm "thể hiện sự hiểu biết chung của hai bên", chính yếu là để tạo dư luận thuận lợi cho hai bên để có những mua bán vũ khí và hợp tác sản xuất vũ khí RẤT GIỚI HẠN sau này, khi những bước kế tiếp tiệm tiến xảy ra.

Muốn bỏ mọi giới hạn thì CSVN phải thực sự tôn trọng nhân quyền và Quốc Hội HK có động thái để gỡ ra các giới hạn luật pháp này.

Văn Kiện Tầm Nhìn Chung (1.usa.gov/1G3JULK)No comments:

Post a Comment