Thursday, July 2, 2015

Nếu California Là Một Quốc Gia

Với tổng sản lượng (GDP) là $2,312 tỷ cho năm 2014 thì California được sắp vào hàng thứ 8 của thế giới.

California có diện tích 423,970 km2 (Việt Nam 331,210 km2, VN lớn hơn bang New Mexico một chút). California có dân số 38.8 triệu (2014).

California có 55 cử tri đoàn trong tổng số 538 cho toàn quốc, lớn nhất trong 50 tiểu bang cho các kỳ bầu cử tổng thống, mà ai có được 270 sẽ chiến thắng (53 dân biểu cộng 2 nghị sĩ, tức 55 cử tri đoàn, mỗi dân biểu đại diện cho khoảng 710,000 dân). California là tiểu bang xanh, khuynh huớng cấp tiến và nghiêng về đảng Dân Chủ.

California có nền dân chủ trực tiếp mạnh nhất trong 50 tiểu bang, có nghĩa là trong các kỳ bầu cử, cử tri quyết định trực tiếp Yes/No các đề nghị luật/proposals. Các đề nghị luật này do dân tự làm ra nhưng cần có 5% chữ ký của cử tri trong kỳ bầu cử thống đốc gần nhất. Hậu quả của nó là các dân biểu và nghị sĩ của tiểu bang không có quyền nhiều trên vấn đề ngân sách vì trên 60% là các yes-proposals định đoạt rồi. Một hậu quả nữa là dân chủ trực tiếp bị phản tác dụng, vì để có 5% chữ ký hay khoảng 2 triệu người ký tên thì tốn kém vô cùng, một người dân bình thường không thể nào làm được.

Nhìn qua GDP năm 2014 của các nước và California, ta có:

1. Hoa Kỳ: $17,400 tỷ
2. Trung Quốc: $10,400 tỷ
3. Nhật: $4,616 tỷ
4. Đức: $3,859 tỷ
5. Anh: $2,945 tỷ
6. Pháp: $2,847 tỷ
7. Brazil: $2,346 tỷ
8. California: $2,312 tỷ
9. Ý: $2,148 tỷ
10. Ấn Độ: $2,049 tỷ

Vấn nạn lớn nhất của California hiện nay là thiếu nước.


LMN
2/7/2015


No comments:

Post a Comment