Sunday, July 12, 2015

Sinh hoạt với Đại Sứ Ted Osius và dân biểu Alan Lowenthal

Những nhà hoạt động của 8 tổ chức sinh hoạt với Đại Sứ Ted Osius và dân biểu Alan Lowenthal 

Đại sứ Mỹ Ted Osius đến Nam California vào trưa ngày Thứ Bảy 11/7 và sinh hoạt đầu tiên ông dành cho những nhà hoạt động của 8 tổ chức dân chủ và nhân quyền từ 5:00PM đến 8:30PM ở Q1 Lounge Restaurant, 15560 Brookhurst St., Westminster, CA 92683.

Dân biểu liên bang Alan Lowenthal và cũng là thành viên Uỷ Ban Đối Ngoại Hạ Viện cùng tham dự.

Đây là một sinh hoạt không có tính cách mở rộng ra public, do 8 nhà hoạt động của 8 tổ chức đứng ra thực hiện và đứng chung trong một uỷ ban (hosting committee), gồm có.

Đại Việt Quốc Dân Đảng
Họp Mặt Dân Chủ
Lực Lượng Cứu Quốc
Tân Đại Việt
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam
Vietnam Human Rights PAC
Việt Nam Quốc Dân Đảng
Việt Tân

Buổi sinh hoạt và ăn cơm chiều với các thảo luận tập trung vào vấn đề đường lối và chính sách. Hosting Committee có đưa ra một lập trường chung gồm 7 điểm, do tôi chấp bút và sau đó các hosts trong committee điều chỉnh, LS Đổ Phủ và anh Trần Trung Dũng hoàn thành. LS Đổ Phủ trình bày trong sinh hoạt và sau đó trao tận tay ông Đại Sứ.

Các quan tâm của Hội Anh Em Dân Chủ trong nuớc cũng được tôi nêu lên với ông Đại Sứ, như Toà Đại Sứ và Toà Tổng Lãnh Sự cần thăm viếng anh em dân chủ ở VN nhiều hơn, Hoa Kỳ cần hổ trợ các tổ chức xã hội dân sự mạnh mẽ hơn vì nếu chỉ có áp lực của HK thôi thì không đủ mà cần phải có áp lực của quần chúng từ hạ tầng đi lên, thông qua các tổ chức xã hội dân sự... Ngoài ra, tôi cũng có nêu vấn đề là trong bang giao giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, HK chưa đánh giá đúng mức tầm quan trọng của người Mỹ gốc Việt (như HK đã làm với người Mỹ gốc Do Thái).

Các câu hỏi và trả lời khá hào hứng và đây là cơ hội để Đại Sứ HK và các nhà hoạt động của những tổ chức dân chủ và nhân quyền trực tiếp trao đổi quan điểm và tìm hiểu sự quan tâm của nhau.

Ngày mai Chủ Nhật 12/7 ông Đại Sứ và các dân biểu sẽ gặp cộng đồng lúc 1:30PM trưa ở Coastline Community College cạnh Tượng Đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ. Sau 4:00PM cùng ngày, ông được nghị sĩ tiểu bang Janet Nguyễn mời trong một sinh hoạt riêng tại tư gia NS Janet Nguyễn.

LMN

*****

Letter from Eight Vietnamese Democracy and Human Rights Organizations

 

July 11, 2015

 

The Honorable Ted Osius

US Ambassador to Vietnam

 

Dear Ambassador Osius:

 

We would like to thank you for coming to Southern California and meeting with our organizations.

 

We believe that the time has come for political change in Vietnam and the U.S. should stand with the activists on the ground in Vietnam and support the change process.

 

The following are issues that represent the common concerns of our organizations. We respectfully urge you to give them your attention and help advocate for these issues as US Ambassador to Vietnam:

 

1. To exert additional pressure on the government of Vietnam to release all political prisoners.  It's long overdue.  Attached is a political prisoners published by Vietnam Human Rights Network;

2. To urge the Vietnamese authorities to stop harassment and persecution of political dissidents, for voicing their concern, in any manner (probation, barricade, mob violence, depriving livelihood, arbitrary detention) and respect their freedom of association and freedom of movement;

3. To support free expression by advocating for independent private American mediaand organizations to do business in Vietnam, and encouraging the free flow of information, especially within the context of TPP, without censorship and restriction;

4. To promote internet freedom in Vietnam by asking Vietnamese government to allow its citizens to freely access the internet, without being censored;

5. To promote the formation of independent labor organizations, and encourage Vietnam to adopt progressive labor laws;

6.  To urge the Vietnamese government to stop blacklist Vietnamese-Americans who visit Vietnam, turn them around upon their arrival in Vietnam, especially those who were issued valid  visa by the Vietnamese government;

7. To urge the Vietnamese government to respect religious freedom of all Vietnamese citizens, especially for the Montanga people.

 

We believe that this is the time for Vietnam to change positively and our country, the United States of America, is in a good position as an agent of change.  If Vietnam is to response constructively to the above issues, both countries will certainly be benefit with the long-term stability inSouth East Asia.

 

We are looking forward for a constructive and frank discussion with you and the organizations present here today.

 

Once again, thank you for a candid and fruitful discussion on issues related to democracy and human rights in Vietnam. We look forward to maintaining this positive interaction.

 

Sincerely Yours

 

The Organizing Committee.

 

Đại Việt Quốc Dân Đảng Party (Grand Vietnam Nationalist Party)

Họp Mặt Dân Chủ (Alliance for Democracy)

Lực Lượng Cứu Quốc (The People’s Force to Save Vietnam)

Tân Đại Việt

Vietnam Human Rights Network

Vietnam Human Rights PAC

Việt Nam Quốc Dân Đảng (Vietnam Nationalist Party)

Việt Tân (Vietnam Reform Party)

 No comments:

Post a Comment