Wednesday, July 15, 2015

Đài VAN Tivi Phỏng Vấn Lê Minh Nguyên Về Chuyến Đi Mỹ Của TBT Nguyễn Phú Trọng

GS Nguyễn Chính Kết đài VAN Tivi ở Houston phỏng vấn Lê Minh Nguyên qua Skype hôm 10/7/2015 về cuộc gặp gỡ giữa TBT Nguyễn Phú Trọng và TT Obama 


No comments:

Post a Comment