Wednesday, July 1, 2015

Tái Diễn Kịch Bản Nguyễn Bá Thanh?

Báo Tuổi Trẻ lúc nửa đêm, không giờ sáng 2/7, loan tin ông Thanh "đã đi Pháp trị bệnh cách đây một tuần", trong khi hôm 19/6 ông Thanh ở Pháp và trông rất khoẻ mạnh, bắt tay, làm việc với Bộ Trưởng Quốc Phòng Pháp và sau đó bặt tăm.

Âm hưởng của Tuổi Trẻ giống cách loan tin của các báo lề phải về ông Nguyễn Bá Thanh, đã chết queo mà vẫn nói còn sống.

Qua tin này thì thấy xác suất ông PQThanh chết rất cao (lần này cũng không có hình ảnh hay âm thanh).

Đừng nên vội tin vào những gì lề phải (CS) nói mà cần điều tra theo dõi một cách độc lập. Lề phải chỉ đăng theo chỉ đạo của Ban Tuyên Giáo để định hướng dư luận.

LMN
1/7/2015No comments:

Post a Comment