Friday, September 18, 2015

Youtube video Lê Minh Nguyên phỏng vấn Nguyễn Anh Tuấn

Youtube video Lê Minh Nguyên phỏng vấn Nguyễn Anh Tuấn ngày 10/9/2015 trong chương trình Người Việt Đó Đây trên đài tivi VNA 57.3 California.


Part 1:
https://youtu.be/2KqzjUYjXO0


Part 2:
https://youtu.be/9SnAhODhfSg


Part 3:
https://youtu.be/UphKjYGjmwY

No comments:

Post a Comment