Sunday, September 20, 2015

Chào mừng blogger Tạ Phong Tần đã ra khỏi tù và đến đất nước tự do

Những người quan tâm mà trong đó có tôi rất khâm phục, cảm kích sự dấn thân tranh đấu và tù tội của chị, cũng như vô cùng thương tiếc sự qua đời của cụ thân sinh.

Chúc chị tràn đầy nghị lực và thăng tiến trong một xã hội hoàn toàn mới, khi cá sông ra biển và sẽ trở thành cá biển.

Thực tế là chị đã bị CSVN trục xuất, trong chiến lược của họ về nhân quyền khi đương đầu với phía Hoa Kỳ, dù cho chị nói:

“Không phải là trục xuất, tại vì phía Mỹ ép buộc họ trả tự do cho tôi và họ ra một cái quyết định là 'tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù' chớ không phải là trục xuất”

Trục xuất là một chiến lược rất tinh ranh của họ, đánh vào điểm yếu của Hoa Kỳ là cần Việt Nam cho mục đích an ninh và thương mại. Hoa Kỳ thì mở rộng vòng tay vì được lòng công dân Mỹ gốc Việt và dư luận quốc tế.

CSVN biết rõ rằng tống được một tù nhân chính trị ra khỏi nước (trục xuất) vừa giải quyết được vấn đề đối nội (dập tắt tiếng nói đối lập) vừa được lòng tây phương là có thoả mãn về vấn đề nhân quyền.

Có lẽ CSVN cho rằng việc "cách sơn đả ngưu"/đánh trâu bên kia núi là không thể vì hải ngoại đã đánh 40 năm rồi, nhưng như phim Star War, phi thuyền của họ có cái khiên vô hình (software shield) che chắn chung quanh và hải ngoại chưa làm ra được virus để phá cái khiên này.

“Tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù” bằng cách tống ra ngoại quốc - với tôi, và có lẽ với nhiều người khác nữa - có nghĩa là trục xuất một công dân!

Lê Minh Nguyên
19/9/2015

No comments:

Post a Comment