Monday, September 21, 2015

Lê Minh Nguyên phỏng vấn Nancy Nguyễn

Lê Minh Nguyên phỏng vấn Nancy Nguyễn về dân chủ nhân quyền Việt Nam hôm Thứ Năm 17/9/2015.

Youtube video part 1:

Youtube video part 2:

Youtube video part 3:

No comments:

Post a Comment