Wednesday, September 9, 2015

Tội Lỗi Với Dân Tộc Này Ai Gây Ra ?

Tội Lỗi Với Dân Tộc Này Ai Gây Ra ?

Sau 70 năm cai trị miền Bắc và 40 năm cai trị miền Nam, thời gian đủ dài để một dân tộc cất cánh, dài hơn cả Nhật sau thế chiến, hay Nam Hàn, Đài Loan, Singapore... cất cánh bình phi, vậy mà đảng CSVN làm như lỗi đó không phải do mình.

Bà Nguyễn Thị Bình vừa gián tiếp tự thú nhận tội lỗi làm tan hoang đất nước của chế độ: "Tôi nói một ví dụ: Nếu kinh tế nước ta vững vàng, dân ta có trình độ cao, tôi chắc chắn là Trung Quốc không bao giờ dám có những hành động gây hấn trên biển Đông như thời gian qua".

Bà đã 90 tuổi mà còn chưa chịu thiệp bài, bắt chước Trung Quốc theo hệ thống trưởng lão, một sự ngãng đường của những bộ óc đã cùn mằn, không cho giới trẻ tiến lên.

Lỗi cũng do từ giới trẻ cứ ca tụng những người đã ở lứa tuổi Alzheimer lẩm cẩm tai không còn nghe rõ là sáng suốt, là "Bà già có một trí nhớ cực tốt!".

Không phá bỏ được hệ thống trưởng lão thì khó mà xây dựng dân chủ pháp trị cho Việt Nam.


LMNNo comments:

Post a Comment