Tuesday, September 1, 2015

CSVN Vi Phạm Nhân Quyền, Vi Phạm Khế Ước Xã Hội Dân Sự Với Hoa Kỳ

Sau một chuyến đi dài từ Âu Châu sang Hoa Kỳ, anh TS Nguyễn Quang A về đến Việt Nam sáng ngày 1/9/2015 và bị giữ bởi công an phi trường Nội Bài đã trên 12 tiếng tính đến 9:30PM tối ngày 1/9/2015.

Tôi quen biết anh QA đã 20 năm, khi anh qua Nam California anh em có đi ăn uống và tiêu dao phong cảnh, tôi có phỏng vấn anh trên đài tivi VNA 57.3 và phát sóng hôm 9:00PM tối Thứ Bảy 29/8 về tài liệu anh nghiên cứu rất công phu và academic/hàn lâm dài 27 trang có tựa là "Dân chủ hóa: vài bài học quốc tế và kịch bản khả dĩ cho Việt Nam (bit.ly/1UkbyN9). 

Trong riêng tư cũng như ngoài công chúng, anh A luôn luôn thuần nhất/integrity trong quan điểm và lập trường phát triển xã hội dân sự (xhds), anh tự giới hạn khả năng đóng góp của anh vào lãnh vực này mà thôi, và không để bị ai lôi kéo đi xa hơn, sa đà vào những lãnh vực khác, anh coi việc dân chủ hoá đất nước là một sự phân công tự nhiên của dân tộc, và xhds là phần đóng góp khiêm nhường của anh.

Chế độ CSTQ và CSVN có chung căn bệnh là cái gì cũng sợ, sợ cả con chim gây động trên cành hay con chuột khua lá khô trong bụi rậm.

Tài liệu 27 trang này anh viết đã lâu và công khai cho tất cả mọi người, CSVN không đặt nó thành vấn đề trước đây nhưng bây giờ lại câu lưu anh, cho nên lý do câu lưu này không gì khác hơn là sự lo sợ của chế độ khi anh QA đi nhiều nơi và tiếp xúc với nhiều thành phần xã hội. 

Họ lo sợ anh QA rù quến, kết nối các nhóm hay các cá nhân riêng rẽ thành một phong trào hay lực lượng gì đó để đe doạ chế độ, trong khi thực tế anh QA chỉ có một lập trường rất rõ ràng trong bài viết 27 trang, đó là sự thay đổi ôn hoà và tiệm tiến qua dân chủ. Để đóng góp cho tiến trình này thì phần anh chỉ tập trung vào mãng xhds, không hơn không kém. Cho nên nếu anh QA có lôi kéo, thì là lôi kéo người khác chấp nhận lập trường này của anh, chứ không có chuyện ngược lại hay anh bị sa đà vào lập trường của ai khác.

Ngay cả trong việc dân chủ hoá một cách ôn hoà và tiệm tiến thì cũng có những người nhìn khác anh và anh rất cởi mở/open cho việc phản biện, như trường hợp bất đồng của nhà nghiên cứu Biển Đông Trương Nhân Tuấn ở Âu Châu, chính anh QA nói với tôi là anh hoan nghênh và để mở/open cho phản biện.

Thực tế là anh đã lớn tuổi. Thực tế là anh đã tự giới hạn khả năng đóng góp của anh vào mãng xhds, mà ai cũng biết, mãng này dễ bị chính quyền bóp nghẹt bất cứ lúc nào khi họ muốn vì hoạt động trong vòng luật pháp, nhìn qua Nga và Trung Quốc thì thấy ngay cái sự dễ bị bóp nghẹt/fragile này của xhds.

Trong hậu trường, từ hơn chục năm qua, CSVN và Mỹ đã có khế ước về xhds, việc vi phạm phải dựa vào các điều khoản của khế ước để giải quyết chứ không phải câu lưu hay bắt người một cách tuỳ tiện được. Việc câu lưu anh QA vừa vi phạm nhân quyền vừa vi phạm khế ước với Mỹ, CS có thể làm nhưng cái giá phải trả sẽ vô cùng cao vì sự kiên nhẫn nào cũng có giới hạn, và VN, do đàn áp người dân như thế này, thì làm sao có được nội lực dân tộc để có thể trở nên người chơi cờ như Nhật hay Nam Hàn trong bàn cờ đang diễn ra trong khu vực của đất nước mình.

Lãnh đạo mà vì dân tộc và đất nước thì không ai lại đi bắt anh TS Nguyễn Quang A.

Lê Minh Nguyên
1/9/2015


No comments:

Post a Comment