Saturday, September 5, 2015

Omen ! Điềm Xấu Cho Ông Tập Cận Bình ?

Tuy không tin dị đoan nhưng trong cuộc diễn binh ngày 3/9 ở Bắc Kinh, qua các hình ảnh, mặt ông Tập Cận Bình vừa lạnh lùng vừa buồn xo, tựa như là đang có nỗi niềm tâm sự gì to lớn lắm hay như một điềm báo trước là sắp có việc chẳng lành xảy ra.

Đối chiếu với thực tế thì chắc cũng không sai. Các tổng thống Mỹ, dù đất nước đã xây dựng được những định chế dân chủ vững chắc, có thể tự động vận hành dù không có tổng thống, nhưng ông nào cũng bạc đầu sau chỉ một nhiệm kỳ, và sau hai nhiệm kỳ thì đều thành Lão Ngoan Đồng. Giờ giấc của tổng thống Mỹ được quy định/planning trước tới từng phút, cho nên muốn thương vợ lâu cũng không được, trong khi đó có biến cố gì trên thế giới thì 3 giờ sáng cũng bị dựng đầu thức dậy.

Ông Tập cô đơn và chịu gió lớn nhiều hơn trên đỉnh so với tổng thống Mỹ, vì chế độ chưa định chế hoá vững vàng, việc tranh quyền luôn diễn ra khốc liệt, và phải cai trị một dân số đông gấp 4 lần Hoa Kỳ.

Chính đáng tính để nắm quyền của đảng CSTQ là phát triển kinh tế nhưng lại đang hết hơi, chống tham nhũng sắp đến độ vỡ đảng, Tân Cương-Tây Tạng đang âm ỉ cháy, Hồng Kông như Tôn Ngộ Không múa côn trong bụng bà La Sát, phong trào dân chủ trong-ngoài đang cởi sóng của Thời Đại Thông Tin để đi sâu vào quần chúng, hệ thống trưởng lão đang "Clash of the Titans", ông Tập lại đã lỡ hứa "Giấc Mơ Trung Quốc", gay cấn hơn "Xã Hội Hài Hoà" của ông Hồ Cẩm Đào tiền nhiệm.

Tiến không được lùi không xong!
Game sắp over rồi ông Tập Cận Bình ơi !

Lê Minh Nguyên
5/9/2015No comments:

Post a Comment