Thursday, April 7, 2016

Tân Thủ Tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc

Trong 6 lời hứa mà ông Phúc vừa đưa ra hôm 7/4 trên Cổng Thông Tin Chính Phủ (VGP tivi), có 2 lời hứa số 4 về nội xâm và số 5 về ngoại xâm:

4. Quyết liệt phòng chống tham nhũng, lãng phí; 

5. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia; 

Hai lời hứa mà sự thực hiện trở thành hoang tưởng hay vô phương làm được, tại sao?

Tại vì CS nói một đằng làm một nẽo.

Về lời hứa số 4 chống tham nhũng, nhưng 10 đại án tham nhũng họ đã cho chìm xuồng. Nguyễn Bá Thanh không vô được Bộ Chính Trị và bị giết, Phan Đình Trạc không vô được BCT, nay làm Trưởng Ban Nội Chính thay Thanh, Trạc nên chọn bị giết như Thanh hay chọn nương theo tham nhũng để sống còn? Đảng không chống tham nhũng thì ông Phúc và ông Tổng Thanh Tra Nhà Nước có dám chống thật hay không? Chỉ Thị 15 của Bộ Chính Trị không cho cơ quan an ninh đụng tới đảng viên tham nhũng ông Phúc có dám đòi BCT huỷ bỏ hay không? hay ông chỉ đóng tuồng như ông Quang, bà Ngân vừa đóng ở Quốc Hội?

Về lời hứa số 5 bảo vệ chủ quyền, nhưng cái tiền đề mà Đảng anh Phúc đưa ra là cương quyết bảo vệ hoà bình ổn định, duy trì hữu nghị đại cục (c.) cho dù Biển Đông sóng gió như thế nào. Bộ Trưởng QPTQ Thường Vạn Toàn và Phó TTM Trưởng Thích Kiến Quốc mới vào kẹp cổ CSVN bảo phải láng giềng gần, 16 chữ vàng, 4 tốt, giữ những gì đã cam kết (người dân đếch biết họ đã cam kết bí mật với nhau cái gì), thuợng tướng hải quân TQ Miêu Hoa mới vừa nói "giành và giữ lấy từng tấc đất tấc biển trên biển Đông". Chủ trương của Đảng là phải nhịn bằng mọi giá để Đảng tiếp tục nắm quyền bằng mọi giá thì anh Phúc bên Chính Phủ có dám bảo vệ chủ quyền không? bảo vệ ngư dân ngoài bìa nước còn không dám thì anh chỉ nói phét.

Đoan Trang có nhắc một câu nói của ông Winston Churchill "Một chính quyền chọn giữa chiến tranh và hèn hạ và họ chọn sự hèn hạ thì họ sẽ có được cả hai (The government had to choose between war and shame. They choose shame. They will get war, too).

CSVN đã và đang chọn như vậy!

Lê Minh Nguyên
7/4/2016

bit.ly/20cw3KZNo comments:

Post a Comment