Tuesday, April 12, 2016

"Cái gì kìm hãm phải bỏ ngay" - Nguyễn Xuân Phúc

Thì cái đảng Cộng Sản Việt Nam chứ còn cái gì nữa ông Phúc?


Ông nói "Không để tham nhũng, tiêu cực nhũng nhiễu tràn lan", vậy ông có bảo đảng CSVN huỷ bỏ Chỉ Thị 15 được không?

Cái Chỉ Thị của Bộ Chính Trị mà hôm 8/3/2016 Thiếu tướng công an Phan Anh Minh trong lễ tổng kết phòng chống tham nhũng do thành ủy TP HCM tổ chức, cho biết Công an không được trinh sát đảng viên vì vướng Chỉ thị 15 mặc dù biết chắc rằng đảng viên đó tham nhũng nhưng không thể tiến hành điều tra tìm kiếm tội phạm.

Ông nói "chống bệnh hình thức, nói mà không đi đôi với làm", nếu ông không làm được việc đè cái đảng đang đứng trên Hiến Pháp xuống thành một đảng chính trị bình thường, hay tối thiểu cũng huỷ bỏ được Chỉ Thị 15 thì ông cũng sạo theo "bệnh hình thức" thôi!

Đất nước cần bỏ là chế độ chính trị đầy lỗi hệ thống như ông cựu chủ tịch quốc hội Nguyễn Văn An đã chỉ ra trước đây (bây giờ được Đảng trám vào miệng ông một vị trí thơm trong CP cho con ông nên ông im luôn).

Cái gì kìm hãm thì ai cũng thấy, đừng nói thủ tướng không thấy nhé!

- tienphong 12/4/16 (bit.ly/23szF0R)


No comments:

Post a Comment