Sunday, April 10, 2016

Ông Ngụy Kinh Sinh nói về chuyến thăm Hoa Kỳ của ông Tập Cận Bình và chính sách hạt nhân của Trung Quốc - VOA's "Các Vấn Đề và Quan Điểm"

- Bao Shen, VOA
Lê Minh Nguyên dịch

31/3/2016

Hội nghị Thuợng đỉnh hạt nhân 2016 được tổ chức tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn ngày 31/3 và 1/4. Lãnh đạo nhiều quốc gia, trong đó có Chủ tịch TQ Tập Cận Bình, tham dự hội nghị. Liên Đoàn Dân Chủ Trung Quốc Hải Ngoại cùng những nhà tranh đấu TQ khác và các nhà hoạt động nhân quyền Tây Tạng tập hợp trong hai ngày này để phản đối hành vi vi phạm nhân quyền của chế độ CSTQ ở TQ và Tây Tạng, đòi hỏi chính quyền TQ đảm bảo an toàn hạt nhân và ngăn chặn sự gia tăng của vũ khí hạt nhân. Hôm nay, chuơng trình "Các Vấn Đề và Quan Điểm" mời ông Ngụy Kinh Sinh, Chủ tịch Liên đoàn Dân chủ Trung Quốc Hải Ngoại, để nói về quan điểm của ông đối với chuyến thăm của ông Tập Cận Bình và chính sách hạt nhân của TQ.

Ông Ngụy Kinh Sinh cho rằng phản ứng của Bắc Kinh trong hai năm qua đối với chế độ Kim Chính Ân ở Bắc Triều Tiên có thể được tóm gọn trong một câu - "choáng ngợp mà không biết phải làm gì". Chính quyền TQ đã nuôi dưỡng Bắc Triều Tiên thành một nước vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, không giống như cha ông ta, TQ không thể kiểm soát được ông Kim Chính Ân, và thậm chí ông Kim Chính Ân đã nhắm Bắc Kinh làm mục tiêu (cho phi đạn).

Nơi thử nghiệm hạt nhân của Bắc Triều Tiên gần TQ nhất thì chỉ cách TQ hơn chục cây số. Nếu việc thử nghiệm hạt nhân được thực hiện, phóng xạ khuếch tán sẽ bay vào TQ. Ông Ngụy Kinh Sinh nói rằng chính quyền của bất kỳ quốc gia nào cũng sẽ phản ứng rất mạnh mẽ nếu điều đó xảy ra. Chế độ hiện tại của Kim Chính Ân có thể nói là đã bước vào "tình trạng mát dây". Cách tiếp cận có trách nhiệm của chính quyền TQ là phải có những biện pháp nghiêm ngặt đối với Kim Chính Ân.

Cái gọi là "suy giảm ảnh hưởng" của chính quyền TQ đối với Bắc Triều Tiên là do có nhiều quan chức ủng hộ Bắc Triều Tiên trong Đảng Cộng sản TQ. Họ có ảnh hưởng lớn. Những quan chức này đa số là đã già. Họ tạo thành một phe nhóm mạnh mẽ ủng hộ Bắc Triều Tiên trong chính quyền TQ khi các vấn đề Bắc Triều Tiên được đem ra thảo luận. Do đó, cái gọi là "suy giảm ảnh hưởng" là do sự bất định của chính quyền TQ. Nếu họ thực sự có quyết tâm, TQ có rất nhiều cách để đối phó với Bắc Triều Tiên.

Một số chuyên gia quốc tế về TQ nói rằng chính quyền TQ lo ngại rằng một khi chính quyền Bắc Triều Tiên sụp đổ, sẽ đưa đến tình trạng bất ổn ở bán đảo Triều Tiên. Ông Ngụy Kinh Sinh nghĩ rằng đây chỉ là một cái cớ của "phe thân Bắc Triều Tiên" nói trên. Cái mà chính quyền TQ lo ngại là một khi họ mất Bắc Triều Tiên như một thằng em nhỏ của họ, họ sẽ gặp khó khăn trong các mưu mẹo nguy hiểm của họ trên trường quốc tế. Tuy nhiên, ngay cả khi với sự sụp đổ của chế độ Kim, Bắc Triều Tiên vẫn còn rất xa để tiến đến một xã hội dân chủ; do đó, những mối lo sợ này dường như không cần thiết.

Ông Ngụy Kinh Sinh cho rằng chỉ có một cách để Bắc Triều Tiên trở thành "phi hạt nhân": TQ hay Hoa Kỳ sử dụng sức mạnh quân sự để loại bỏ vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên một cách trực tiếp. Khả năng Bắc Triều Tiên tự nguyện từ bỏ vũ khí hạt nhân là không thể xảy ra. Ông cho rằng chính quyền HK đang bắt đầu hiểu rằng họ phải áp lực chính quyền TQ cần có các biện pháp cứng rắn (với Bắc Triều Tiên).

Về việc ông Tập Cận Bình tham dự Hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân tổ chức tại Hoa Thịnh Đốn, ông Ngụy Kinh Sinh cho rằng khả năng của ông Tập Cận Bình và ông Obama để đạt được một sự đồng thuận là rất nhỏ. Đó là bởi vì ông Tập Cận Bình chưa xác định được các biện pháp nhất định; do đó những gì ông thực sự có thể nói với TT Obama thì khá hạn chế. Hiện tại thì phe ủng hộ Bắc Triều Tiên trong Đảng CSTQ là một lực lượng khá mạnh nên có thể hạn chế ông Tập Cận Bình.

*****
VOA's  "Issues and Opinions" Program: Wei Jingsheng Talks About Xi Jinping's USA Visit and the Nuclear Policy of China
 -- by Bao Shen, Voice of America

March 31, 2016

Washington DC -- The 2016 Nuclear Security Summit will be held in the US Capital City, Washington, DC on March 31 and April 1.  Leaders of many countries, including Chinese President Xi Jinping, will attend the conference.  The Overseas Chinese Democracy Coalition and other Chinese dissidents and Tibetan human rights activists will gather in these two days to protest against the Chinese Communist regime's human rights violations in China and Tibet, and to demand the Chinese government to ensure nuclear safety and stop the proliferation of nuclear weapons over the years. Today, the "Issues and Opinion" program invited Wei Jingsheng, the Chairman of the Overseas Chinese Democracy Coalition, to talk about his views of Xi Jinping's visit and China's nuclear policy.

Wei Jingsheng thinks that the last two years' response of Beijing to the Kim Jong-un regime in North Korea could be summarized in one sentence -- "overwhelmed without knowing what to do".  The Chinese government has nurtured North Korea into a nuclear weapons state.  However, unlike his father, Kim Jong-un is uncontrollable by China, and even has targeted Beijing.

The nearest North Korean nuclear test site is only a dozen kilometers away from China.  If the nuclear test is carried out, diffusion radioactivity will be floating into China.  Wei Jingsheng expressed that the government of any country would have a very strong reaction if that happened.  The current regime of Kim Jong-un may be said to have entered a "crazy state."  A responsible approach for the Chinese government is to take stringent measures against Kim Jong-un.

The so-called "declining influence" of the Chinese government over the North Korean regime is due to the many pro-North Korean officials within the Chinese Communist Party.  They have great influence.  These officials are mostly older.  They form a strong pro-North Korean clique within the Chinese government when the North Korean issue is discussed.  Therefore, the so-called "declining influence" is due to the indeterminacy of the Chinese government.  If they really made up their mind, China has a lot of ways to deal with North Korea.

Some international experts on China have said that the Chinese government is worried that once the North Korean government collapses, there will be unrest in the Korean Peninsula.  Wei Jingsheng thinks that this is an excuse made by the above-mentioned "pro-North Korean clique".  What the Chinese government fears is that once it loses North Korea as its little brother, it is going to have a hard time to play dangerous tricks in international affairs.  However, even with the collapse of the Kim regime, North Korea is still very far away from a democratic society; so these fears seem superfluous.

Wei Jingsheng thinks that there is only one way for North Korea to become "denuclearized": by China or the United States using military power to remove North Korea's nuclear weapons directly.  The possibility of North Korea giving up nuclear weapons voluntarily is unlikely.  He thinks that the US government is currently beginning to understand that the Chinese government should be forced to take tough measures.

Regarding Xi Jinping's attendance at the Nuclear Security Summit held in Washington DC, Wei Jingsheng thinks that the possibility of Xi Jinping and Obama reaching a consensus is very small.  That is because Xi Jinping is not yet determined to take certain measures; thus what he could really talk with President Obama about is going to be rather limited.  Currently, the pro-North Korea's clique within the Chinese Communist Party is a quite strong force that can limit Xi Jinping.No comments:

Post a Comment