Friday, April 8, 2016

Chương trình Radio Diễn Đàn Tự Do

Chương trình Radio Diễn Đàn Tự Do, anh Hoàng Bách từ Houston phỏng vấn Lê Minh Nguyên ngày 7/4/2016 về chính trị Việt Nam và thế giới

bit.ly/1SFhGJnNo comments:

Post a Comment