Tuesday, November 10, 2015

Dư Âm Ngày Cũ Dội Về

“...tôi với cương vị là chủ tịch ASEAN, đã chuyển tới chính phủ và nhân dân Myamar thông điệp của ASEAN là mong muốn Myamar triển khai có hiệu quả cái lộ trình dân chủ, vì hòa bình và hòa hợp dân tộc, tổ chức bầu cử công bằng, dân chủ, với sự tham gia của tất cả các đảng phái, qua đó để sớm ổn định và tập trung phát triển đất nước Myamar..." - Nguyễn Tấn Dũng/RFI 9/4/2010


"...ông Nguyễn Tấn Dũng, thời ông ấy làm chủ tịch ASEAN, thì ông ấy đã bay sang Myanmar và khuyên tổng thống Thein Sein là phải chuyển đổi dân chủ, phải thế này, thế kia… Tôi kỳ vọng rằng ông Dũng cũng như ông khác nên thực hiện lời khuyên của ông đối với Myanmar cho chính các ông ấy ở Việt Nam, và cố gắng học những bài học ở Myanmar bởi vì có rất nhiều bài học quý giá cho giới lãnh đạo hiện nay ở Việt Nam.” - Nguyễn Quang A/VOA 10/11/2015

No comments:

Post a Comment