Tuesday, November 10, 2015

Nhà báo Trần Quang Thành phỏng vấn Lê Minh Nguyên về chuyến đi VN của ông Tập Cận Bình

Nhà báo Trần Quang Thành:
Chuyến đến Việt Nam của ông Tập Cận Bình Tổng bí thư Đảng Cộng sản, Chủ tịch nước Trung Quốc trong 2 ngày 5 và 6/11/2015 đã bộc lộ Cộng sản Việt Nam ngày càng lún sâu vào con đương lệ thuộc Trung Cộng.

Đằng sau những mỹ từ láng giềng tốt, anh em tốt đã bộc lộ dã tâm bành trướng của tập đoàn Đại Hán Bắc Kinh đối với Việt Nam.

Từ California, Hoa Kỳ, ông Lê Minh Nguyên đã có những nhận định về  chuyến đến Việt Nam của ông Tập Cận Bình qua cuộc phỏng vấn do nhà báo Trần Quang Thành thực hiện..

Nội dung như sau – Mời quí vị cùng nghe

https://www.youtube.com/watch?v=HYvIlOOTsZU&feature=youtu.be

No comments:

Post a Comment