Wednesday, April 1, 2015

Tham Nhũng Ở Mỹ

Đương kim Nghị Sĩ  Dân Chủ Bob Menendez của tiểu bang New Jersey, một nghị sĩ quyền lực, trước bầu cử tháng 11/2014 là Chủ Tịch Uỷ Ban Ngoại Giao Thượng Viện, hôm nay 1/4/2015 bị truy tố cùng với bác sĩ nhãn khoa Salomon Melgen về tội tham nhũng và hối lộ.

Các tội chính để truy tố là NS Menedez đã bênh vực những lợi ích cá nhân và thương mại cho BS Melgen để được BS Melgen trả tiền du hành (20 chuyến bay) cũng như những đóng góp cho quỹ pháp lý và chính trị, không khai báo những quà tặng từ BS Melgen.

Nếu Việt Nam có nền pháp trị như thế này thì Bộ Chính Trị, Ban Bí Thư và Ban Chấp Hành Trung Ương chắc chỉ còn tượng Bác Hồ ngồi chần dần và đen thui như con ma, làm cho cái Văn Phòng Chính Phủ nó xấu lạ thường.


No comments:

Post a Comment