Sunday, April 26, 2015

Sấc Láo Chi Vậy Ông Triết?

Cựu CTN Nguyễn Minh Triết nói hoà hợp (quỳ gối xin nhập cục) với nguời của chế độ cũ, trích:

"Nếu nhìn vào những mất mát, hy sinh to lớn, xét về nguyên tắc là không thể nhân nhượng, bỏ qua được". 

"Chúng ta đã làm rất nhiều, cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 36 đề ra. Nhưng trên hết tôi vẫn trăn trở, mong muốn có một cuộc gặp mặt rộng lớn nào đó với những tuyên bố mang tinh thần đại xá". 
- vietnamnet 27/4/15 bit.ly/1zcuROU

Nhận Xét:
Ông không muốn hoà giải (ngồi nói chuyện phải quấy và biết tôn trọng người khác, trước khi nói chuyện hoà hợp), ông chỉ muốn hoà hợp (chúng tôi phải quỳ gối xin/cho để được nhập cục với các ông) một cách sấc láo cà cuốn.

Sau 40 năm, chúng tôi là những người đang thắng trong hoà bình, và các ông là những người đang thua, dù các ông đã thắng trong chiến tranh.

Chiến tranh hay hoà bình là những môi trường mà trong đó luôn luôn có sự tranh đấu, chỉ khác nhau về phương tiện hay công cụ dùng để tranh đấu mà thôi.

Trong chiến tranh, phuơng tiện là vũ khí để sát hại nhau. Trong hoà bình là thông tin để thay đổi tư tưởng nhau.

Rõ ràng trong hoà bình các ông đang thua, vì chúng tôi có thể thay đổi lề lối suy nghĩ của bên phía các ông, nhưng các ông không có khả năng để thay đổi lề lối suy nghĩ dân chủ bên phía chúng tôi.

Hiện tượng "tự diễn biến", "tự chuyển hoá", "từ bên trong và từ bên trên" đang xảy ra bên phía các ông, chứ không phải bên phía chúng tôi. Nói một cách kiếm hiệp thì chúng tôi có năng lực hấp tinh đại pháp và các ông đang từ từ xẹp xuống thành bộ xương khô cách trí.

Đảng trưởng của các ông sắp đi Mỹ mà lại còn viết, có thể nói là vô liêm sĩ, rằng "toàn bộ sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước sẽ tiếp tục được phát huy trong tình hình mới".

Khi ông còn làm chủ tịch nước, không có tuyên bố nào ra hồn, chỉ là những câu làm trò cười hay chọc giận, từ VN và Cuba "thay phiên nhau canh giữ hoà bình thế giới" của Cu thức Cu ngủ, hay "nhìn thẳng vào mắt ông Obama mà nói rằng ông Obama ơi!.." để gây mâu thuẩn nội bộ Hoa Kỳ, hay "tôi nói không được là không được" để ngăn cản các cán bộ trẻ tiến lên thay thế các cán bộ già, đã quắc mà không chịu thiệp bài.

Bây giờ đã về hưu rồi thì ông Triết nên ngậm miệng ăn tiền, "bận rộn với bầy chim yến" của ông, thay vì đi thăm Nguyễn Bá Thanh để làm trò hề hay học thói kẻ xâm lăng già nói điều nhân nghĩa sấc.

LMN
26/4/2015


No comments:

Post a Comment