Thursday, April 30, 2015

Phi Thuyền Messenger Đã Tự Sát

Sau 4 năm và bay 4,105 vòng quỹ đạo Mercury để hoàn thành nhiệm vụ khảo sát hành tinh nhỏ nhất và nóng vì gần mặt trời nhất này trong hệ thống thái dương hệ của chúng ta, phi thuyền Messenger đã đâm xuống mặt của hành tinh này để tự huỷ lúc 12:26PM trưa ngày Thứ Năm 30/4/2015, giờ California.

Messenger được phóng lên Tháng Tám 2004, là phi thuyền đầu tiên đi vào quỹ đạo Mercury. Khi phóng, hơn 1/2 trọng lượng của nó là nhiên liệu và đến hôm nay nó đã tiêu thụ hết. Vì quá gần mặt trời, nó phải chống chỏi với bức xạ (radiation) và sức hút (gravitation) cực mạnh của mặt trời.

Messenger đâm vào Mercury với tốc độ 8,750 dặm/giờ và tạo ra một lỗ trũng khoảng 16 mét đường kính.

Phi thuyền này là một thành công tốt đẹp của NASA.

http://t.co/zfmCsnH7zR

LMN

No comments:

Post a Comment