Saturday, April 4, 2015

Tham Nhũng Kiểu Mỹ

Sự bắt tay giữa tư bản và quốc phòng để vẽ ra những chương trình chế tạo vũ khí, dưới chiêu bài thật tối tân, nhưng thực tế hoàn toàn vô dụng. Sử dụng tiền thuế của dân để nuôi tư bản với sự thông đồng của các viên chức quốc phòng.

Số tiền ném ra cửa sổ $10 tỷ đôla, bằng GDP một năm của nước Lào.

Airborne Laser: $5.3 tỷ cho đội máy bay 747s laser dõm, tầm xa giới hạn, chất làm tia là potassium hydroxide và hydrogen peroxide nguy hiểm cho phi hành đoàn. Dẹp, tốn $5.3 tỷ đôla.

Kinetic Energy Interceptor: quá dài đến 40 feet. Để trang bị nó thì hải quân phải sửa lại tàu, tốn nhiều tỷ. Tầm xa giới hạn nên không thể đặt trên đất. Dẹp, tốn $1.7 tỷ đôla.

Multiple Kill Vehicle: chế và phóng loại phi đạn nhỏ xíu để tìm và diệt phi đạn to trong không trung chưa thể làm được. Ngoài ra, các hỏa tiển trên đất phải sửa lại hay phải thay. Xếp vào học tủ, tốn $700 triệu đôla.

Sea-Based X-Band Radar: vùng radar nhận diện quá hẹp không thể theo dõi nhiều hoả tiển liên tục. Các thiết bị nhạy cảm dễ bị muối biển làm mục. Nó tốn cả triệu đôla cho nhiên liệu để vận hành dù trong một thời gian ngắn. Nó nằm ụ ở Pearl Harbor, Hawaii hơn 8 tháng năm 2013, sau bị hạ cấp xuống để thử nghiệm giới hạn. Tốn $2.2 tỷ đôla.

No comments:

Post a Comment