Tuesday, May 17, 2016

Viếng Thăm Tiên Tổ

Hôm Thứ Ba 17/5 tân thủ tuớng CSVN Nguyễn Xuân Phúc đã viếng thăm tiên tổ Lenin ở Nga.

Theo bài báo của VOV:
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rút ra kết luận: “Chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mạng nhất là Chủ nghĩa Lenin”. - vov 17/5/16 (bit.ly/1R7ns55)

Ông Phúc viếng Nga trong chuyến công du đầu tiên của nhiệm kỳ cho thấy CSVN vẫn nghiêng về Trung Quốc trong chính sách ngoại giao, vì ai cũng thấy Nga đang suy tàn và đang chạy theo ve vãn vũ đuôi Trung Quốc, giúp TQ thọc gậy bánh xe Hoa Kỳ từng cơ hội một ở Châu Á-Thái Bình Dương. Dù TQ trong lâu dài là mối nguy hiểm lớn nhất cho Nga, nhất là ở vùng Viễn Đông.

Nga năm 2015 có GDP khoảng 1,236 tỷ đôla, xếp hàng thứ 13 trong thế giới. Nếu California, Texas hay New York là quốc gia thì GDP các tiểu bang này đều lớn hơn Nga.

Ông Phúc viếng thăm tiên tổ Lenin của Đảng CSVN, coi chủ nghĩa Leninism (bạo lực) là chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mạng nhất như Hồ Chí Minh đã dạy họ, thì ta biết CSVN không thể tự thay đổi, vì ai có ý muốn thay đổi thể chế từ bên trong và từ bên trên (transformation) đều bị đánh gục, đều bị kéo chân xuống - vô phương.  Cho nên sự thay đổi chỉ có thể đến từ bên ngoài hệ thống, qua sự tranh đấu của dân chúng là chính yếu và qua áp lực quốc tế.

Ông Phúc đi Nga trước là một hình thức cho TQ biết rằng tôi (CSVN) vẫn bên anh nhưng không thể đi thăm anh trước vì dân tôi sẽ nổi khùng.

Nếu thật sự CSVN muốn lơi ra từ quỹ đạo TQ thì nước nên đi đầu tiên lẽ ra là Ấn Độ hay Úc nếu không dám đi Nhật hay Mỹ. Ấn có cùng cảnh ngộ như VN, bị TQ chiếm đất, lấn sân và dùng Pakistan làm móng mèo để cào. Ấn Độ có nhu cầu cần VN để cào lại nên là đồng minh tự nhiên. Úc tương đối trung dung hơn vì Úc dựa vào Mỹ che dù an ninh và dựa vào TQ để phát triển kinh tế.

Ông Phúc
Nghiêng đầu khấn vái Lenin
Giúp phe đạo tặc (kleptocracy) thắm duyên Cận Bình

LMN
17/5/2016

No comments:

Post a Comment