Wednesday, May 25, 2016

Đảng viên Đảng CSVN hãy nghe từ miệng Thủ Tướng của quý vị!

“Đất nước chúng tôi được lãnh đạo bởi đảng Cộng Sản, nhưng Việt Nam là một quốc gia theo kinh tế thị trường,” Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói. - BBC 25/5/16 (bbc.in/1ViVCtJ)

Cái đuôi "theo định hướng xã hội chủ nghĩa" đã đứt rồi, đứt vì gia nhập TPP và bây giờ thủ tướng chính thức công nhận. Cộng sản và tư bản (aka kinh tế thị trường) nói theo Mác-Lê, là khắc tinh của nhau. Lãnh đạo thì bỏ cái ruột cộng sản (chỉ giữ cái tên để mà mắt đảng viên), nhưng muốn đảng viên tiếp tục cuồng cộng sản.

Đảng viên nào tiếp tục để cho mình bị tẩy não, tin vào Mác-Lê, Ban Tuyên Giáo, Học Viện Hồ Chí Minh để cuồng Đảng, mù quáng trung thành thì tương lai của các đảng viên đó và hậu duệ sẽ vô cùng u tối vì những ông chủ Đảng sẽ xài xong rồi ruồng bỏ, còn người dân chủ sẽ xa lánh, đó là chưa nói ánh sáng công lý sẽ soi rọi.

Trong bể ác, quay đầu là bờ!
Người dân chủ không có chủ trương bạo lực hay thù hằn, họ có chủ trương dân chủ pháp trị, "nối vòng tay lớn" đoàn kết dân tộc tương tự như các giá trị mà TT Obama đã mượn từ Trịnh Công Sơn, Nguyễn Du, Lý Thường Kiệt để gởi thông điệp.

Thay đổi là hằng số bất biến của âm duơng biến động trong Dịch Kinh, cũng như trong thời đại kỹ thuật số (0 và 1, tượng trưng cho âm và dương) của ngày hôm nay. Đỏ đang suy và xanh đang thịnh.

Với gần 2 triệu người Việt ở Mỹ và đang tiếp tục gia tăng, khối dân tộc lớn nhất bên ngoài Việt Nam, có khối chất xám nhiều trăm ngàn người, có khối viện trợ khoảng 10 tỷ đôla một năm, có GDP khoảng 1/4 GDP Việt Nam, thì ảnh hưởng của họ không nhỏ vào đồng bào của họ ở trong nước. 

Đó là chưa kể khối người Việt ở Canada, Âu Châu, Úc Châu và các nơi khác trong các quốc gia dân chủ mà con số tổng cộng còn lớn hơn ở Mỹ. 

Cho nên vấn đề Việt Nam dân chủ sẽ là đương nhiên, vấn đề còn lại chỉ là khi nào. Việt Nam không thể hướng Bắc được nữa mà sẽ phái hướng Tây, đi theo quán tính tự nhiên của dân tộc.

Các đảng viên hãy thay đổi để tự cứu rỗi.

Lê Minh Nguyên
25/5/2016No comments:

Post a Comment