Wednesday, May 25, 2016

Phát biểu trong Đêm Thắp Nến cầu nguyện cho quê hương Việt Nam 20/5/2016

Đêm Thắp nến cầu nguyện cho quê hương Việt Nam 20/5/2016 do Hội Đồng Liên Tôn Tổ Chức tại Trung Tâm Công Giáo, Nam California.

Phát biểu của Lê Minh Nguyên về hiện trạng của đất nước Việt Nam.

https://youtu.be/Gd0vUT_43Qg

https://youtu.be/qWX2OZJSwf4
No comments:

Post a Comment