Tuesday, May 17, 2016

Đảng sướng rêm người!

Yesable Intellectual!

Ông TS Nguyễn Hồng Hải nói trên BBC.

"...tất nhiên (CSVN) vẫn kiên quyết bảo vệ và không để mất thêm chủ quyền trên Biển Đông."

"...không tham gia bầu cử chưa hẳn đã là cách làm phù hợp. Hơn nữa, làm như vậy thì chính họ cũng đã tự tước quyền công dân của mình." - BBC 17/5/2016 (bbc.in/1Ti4POr)

Bình:
CSVN quân đội có, vũ khí có, nhưng ý chí bảo vệ chủ quyền thì cho đến nay hoàn toàn không! Các hành động để bảo vệ chủ quyền thì hoàn toàn trống vắng, như trên mặt trận ngoại giao đã đạt được gì với Trung Quốc? Trên mặt trận pháp lý đã đối phó được gì với TQ? Trên mặt trận quân sự đã chống được gì với TQ?

Đừng nói là đã làm được với Mỹ, Nhật, Ấn... nhé, họ không phải là TQ và họ không phải giúp hoa lá cành để bảo vệ chủ quyền Việt Nam. Xem Ấn Độ đó, họ ủng hộ TQ về thương thảo song phương. Nga cũng vậy dù là một đồng minh lâu đời của CSVN.

Cũng đừng nói khùng như bà Kim Ngân nhé, nào là đấu tranh trên cả ba mặt là thực địa, chính trị và ngoại giao, nào là "giữ cho được từng tấc đất quê hương" bằng "giải pháp hòa bình ổn định... tránh xung đột..."

Ông TS Nguyễn Hồng Hải còn nói không tham gia bầu cử là "tự tước quyền công dân của mình." Lạ thật! Ngay cả nước Mỹ ở các kỳ bầu cử lớn toàn quốc thì cử tri đi bầu cũng chưa tới 65%, như vậy 35% còn lại họ đã "tự tước quyền công dân" của họ? Trong khi chính ông vừa nói ngay trước đó "Tác động gián tiếp của cuộc gặp này (giữa TT Obama và các thành viên của xã hội dân sự), nếu có, sẽ là nhiều người trong số này sẽ không tham gia bầu cử... tôi nghĩ không hành động cũng chính là đã hành động."

Chắc ông Hải sẽ đi bầu ngày 22/5 này bỏ phiếu chọn cái đít láng để xoa.

LMN
17/5/16No comments:

Post a Comment