Sunday, May 15, 2016

Cá và sợi dây chuyền thực phẩm của dân Việt

Việt Nam là một quốc gia biển
Dân Việt vươn lên nhờ vào biển cả
Nay ngoài khơi nuớc mây bị chiếm khoá
Thuyền ra cửa biển bị đâm chìm
Vùng ven bờ bị độc tố tàn hại
Sợi dây chuyền thực phẩm nuôi dân bị đầu độc
Kim loại nặng đi từ nhà máy vào dây chuyền
Qua khí thải vào mây
Qua nước độc vào bờ biển dài xinh đẹp
Độc đi vào rong rêu
Độc đi vào nghêu só ốc hến sống bằng rong rêu
Độc đi vào cá con sống bằng nghêu sò ốc hến
Độc đi vào cá lớn và chim sống bằng cá con
Độc đi vào dân Việt bằng cá, khô, chim, muối...
Độc đi vào mưa phủ xuống ruộng đồng...
Độc đi vào Việt Nam để tàn phá đất nước này!

bit.ly/27p60F6

LMN
15/5/2016
No comments:

Post a Comment