Saturday, March 12, 2016

Tuyên Bố của Liên Đoàn Dân Chủ Trung Quốc Hải Ngoại

Tuyên Bố của Liên Đoàn Dân Chủ Trung Quốc Hải Ngoại về phát biểu vừa qua của ông Donald Trump

Trong cuộc tranh luận của các Ứng cử viên Tổng thống trong đảng Cộng hòa vừa qua ở Miami, Florida, ứng cử viên Donald Trump công khai gọi phong trào dân chủ năm 1989 tại Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh là một sự "bạo loạn" (riot). 

Ông nói sự đàn áp và thảm sát sinh viên cùng thường dân ở Bắc Kinh năm 1989 cho thấy đó là "một chính quyền mạnh, đầy quyền lực, phản ứng lúc đó với sức mạnh nên đã dẹp được bạo loạn."

Trong những năm gần đây, ngay cả chế độ Cộng sản Trung Quốc cũng đã không còn sử dụng từ "bạo loạn" này, thay vào đó họ đã sử dụng từ "sự kiện" (incident) để mô tả phong trào.
 
Thái độ này của ông Donald Trump trong vấn đề Thiên An Môn không phải là những gì mà đa số người dân Trung Quốc có thể chấp nhận được; cũng như bất kỳ người có lương tâm nào trên thế giới. Đó là một sự xúc phạm đến những người đang chống lại sự độc tài của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
 
Chúng tôi đòi hỏi ông Trump xin lỗi cho sự xúc phạm người Trung Quốc trong những nhận xét sai lầm của ông. Chúng tôi trong phong trào dân chủ Trung Quốc không bao giờ muốn can thiệp vào sự lựa chọn của nhân dân Mỹ về những nhà lãnh đạo của họ. Tuy nhiên, cũng giống như người dân Mỹ, chúng tôi không muốn bị xúc phạm bởi những nhà lãnh đạo của các quốc gia khác.

Ngụy Kinh Sinh
Chủ Tịch
Liên Đoàn Dân Chủ Trung Quốc Hải Ngoại
Washington, DC

bit.ly/21oBbdW

https://nyti.ms/1Re4kck


No comments:

Post a Comment