Wednesday, March 16, 2016

Trump thắng lớn Mega Tuesday 15/3

99/99 delegates Florida Trump ôm trọn
29/72 North Carolina Trump chia miếng lớn
24/69 Illinois Trump chia miếng lớn
??/52 Missouri Trump chia miếng lớn (chưa công bố)

Có 2 trường hợp sẽ xảy ra cho phía Cộng Hoà khi đến đại hội ở Cleveland 18/7/2016:

1. Trump có đủ 1,237 phiếu: CH bắt buộc phải chỉ định Trump đại diện đảng ra tranh tổng thống.

2. Trump không hội đủ 1,237 nhưng cao delegates nhất: CH sẽ cho đấu võ đài ngay trong 4 ngày đại hội để chọn ai đại diện đảng. Tuy khoảng 168 superdelegates của CH không có tầm vóc và quyền hạn như bên Dân Chủ, nhưng khối này cộng với sự vận động toàn bộ delegates của tất cả các ứng viên sẽ bỏ phiếu tại đại hội để chọn ai đại diện đảng. Nếu Trump thua, ông ta có thể tách ra khỏi đảng để tranh độc lập. Tình hình có vẻ sẽ là giải pháp 1, tức Trump đủ 1,237 delegates trước khi bước vào đại hội.

Phía Dân Chủ thì bà Clinton thắng dễ dàng Mega Tuesday nhưng ông Sanders không bỏ cuộc vì cho rằng các tiểu bang lớn sắp bầu tới đây đang ưa chuộng ông. Ông hy vọng một mặt bà Clinton không đủ 2,383 delegates để được chỉ định khi vào đại hội ở Philadelphia 25/7/2016, một mặt các tiểu bang lớn sắp tới (như California, New York, Pennsylvania, Washington...) sẽ nghiêng về ông. Nếu như vậy, tuy ông không đủ delegates nhưng sẽ thuyết phục khoảng 712 superdelegates bỏ phiếu cho ông, viện dẫn xu hướng quần chúng và khả năng đánh bại CH của ông cao hơn, như đã xảy ra năm 2008 khi superdelegates chọn ông Obama thay vì bà Clinton.

Hiện giờ thì huê dạng là ông Trump sẽ đấu với bà Clinton. Ông David Plouffe, chiến lược gia của Obama nói rằng đừng nên đánh giá thấp ông Trump, vì các cử tri lao động lâu nay nghiêng về phía đảng DC sẽ bỏ cho ông, và ông là người không ai tiên liệu được, người mang đến sự ngạc nhiên.

politi.co/1pKDjBf

lmnNo comments:

Post a Comment